Come la crescita esponenziale di DeFi potrebbe scatenare il prossimo Crypto Boom

Oggi si registra l’ennesimo massimo storico per i mercati DeFi, che al momento sembrano inarrestabili. La Bitcoin Era non ha ancora avuto un vero e proprio vantaggio, ma il futuro della finanza decentrata probabilmente includerà anche il front-runner della crittovaluta. La crescita dei mercati DeFi sembra andare in parabolica. Oggi, il valore totale bloccato ha Read More

Założyciel Związku głosuje przeciw wykorzystaniu opakowanego Bitcoina jako zabezpieczenia, uważa WBTC za „ryzykowne“.

Założyciel Związku głosuje przeciw wykorzystaniu opakowanego Bitcoina jako zabezpieczenia, uważa WBTC za „ryzykowne“. Robert Leshner, założyciel Compound, zagłosował przeciwko najnowszej propozycji zwiększenia współczynnika zabezpieczenia WBTC na platformie z 0 do 65 procent. Leshner bronił swojej decyzji, mówiąc, że zabezpieczenie w WBTC jest obecnie zbyt ryzykowne ze względu na niską płynność i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wady Read More